loading...

باشگاه فرهنگی ورزشی فجرلاهیج

قوانین فوتبال

قوانین داوری فوتبال

admin بازدید : 1397 چهارشنبه 10 دي 1393 نظرات ()

قوانین داوری فوتبال

1    زمین بازی فوتبال (قانون اول)

2    توپ فوتبال (قانون دوم)

3    تعدادبازیکنان فوتبال (قانون سوم)

4    وسایل بازیکنان فوتبال (قانون چهارم)

5    داور فوتبال (قانون پنجم)

6    کمک داوران فوتبال (قانون ششم)

7    مدت زمان بازی فوتبال (قانون هفتم)

8    شروع وشروع مجددبازی فوتبال (قانون هشتم)

9    توپ درون وبیرون ازبازی فوتبال (قانون نهم)

10   روش امتیازدادن(گل زدن) (قانون دهم)

11    آفساید (قانون یازدهم)

12   خطاها و رفتارهای ناشایست (قانون دوازدهم)

13   انواع ضربه آزادفوتبال (قانون سیزدهم)

14   ضربه پنالتی درفوتبال (قانون چهاردهم)

15   پرتاب اوت درفوتبال (قانون پانزدهم)

16   ضربه دروازه درفوتبال (قانون شانزدهم)

17   ضربه کرنردرفوتبال (قانون هفدهم)

. قوانین داوری فوتبال (قانون اول)

admin بازدید : 5073 سه شنبه 09 دي 1393 نظرات ()

زمین مسابقه"3"

زمین مسابقه باید مستطیل باشد و خط طولی زمین از خط دروازه بلندتر است.

اندازه زمین

 طول زمین نباید بیشتر از 120 متر و کمتر از 90 متر باشد. عرض زمین نباید بیش از 90 متر و کمتر از 45 متر باشد. در مسابقات بین المللی طول زمین مسابقه نباید بیش از 110 و کمتر از 100 متر و عرض آن بیش از 75 متر و کمتر از 64 متر باشد و در همه حال طول زمین باید بیشتر از عرض آن باشد.

 

 

علامت‌گذاری زمین

 زمین مسابقه با خطهایی به طور مشخص خط‌ کشی می شود و نباید ضخامت این خط کشی بیش از 12 سانتی متر باشد. طولانی ترین خط زمین بازی را خطوط طولی و کوتاهترین خط را خط دروازه می نامند. زمین بازی به وسیله خط میانی به دو نیمه تقسیم می شود. نقطه مرکزی زمین در وسط خط میانی مشخص می گردد و یک دایره به شعاع 15/9 متر (10 یارد) در اطراف آن رسم می شود.

محوطه دروازه

 محوطه دروازه در انتهای هر نیمه زمین به صورت ذیل تعیین می شود:

دو خط با فاصله 5/5 متر از داخل تیرهای عمودی بر روی خط دروازه به طرف گوشه‌های زمین ترسیم می گردد و این خطها نیز به فاصله 5/5 متر به داخل زمین کشیده می شود، و به وسیله خطی موازی با خط دروازه به هم متصل می شود.

 

محوطه جریمه

 محوطه جریمه در انتهای هر نیمه زمین به صورت ذیل معین می شود:

در روی خط دروازه دو خط به فاصله 5/16 متر از داخل تیرهای عمودی به طرف گوشه‌ها رسم می گردد. این خطها به وسیله خطی دیگر به فاصله 5/16 متر به طرف داخل زمین بازی کشیده می شود و به وسیله خطی موازی با خط دروازه به هم متصل می شوند، که محدوده ترسیم شده را محوطه جریمه نامند. در داخل هر محوطه جریمه، یک نقطه پنالتی به فاصله 11 متر از وسط خط دروازه به طرف داخل زمین مشخص گردد. از نقطه پنالتی، قوسی به شعاع 15/9 متر در خارج از محوطه جریمه رسم می گردد.

میله های پرچم

میله های پرچم حداقل به ارتفاع 5/1 متر در هر گوشه زمین می بایستی قرار گیرد و نباید فاصله میله مذکور کمتر از 5/1 متر باشد. میله پرچم نباید نوک تیز باشد. چنین پرچمی را می توان در دو طرف خط مرکزی که فاصله آن نباید کمتر از یک متر باشد در خارج از خط طولی قرار داد.

قوس کرنر

در هر گوشه زمین، ربع دایره ای به شعاع 1 متر رسم می گردد که قوس کرنر نامیده می شود.

دروازه ها

در وسط خط دروازه، دروازه ها قرار دارند که از دو تیر عمودی و یک تیر افقی تشکیل می شوند. فاصله دو تیر عمودی از یکدیگر 32/7 متر و فاصله تیر افقی از زمین 44/2 می باشد. عرض تیرهای دروازه نباید بیش از 12 سانتی متر باشد. همچنین عرض خطهای زمین مسابقه می بایستی با عرض خط بین تیرهای دروازه به یک اندازه (12 سانتی متر) باشد. تور دروازه می تواند به تیرهای عمودی و افقی پشت دروازه وصل شود ولی باید آن را به نحوی وصل نمود که مزاحم حرکت دروازه بان نباشد. رنگ تیرهای دروازه باید سفید باشد.

سالم بودن دروازه ها

 دروازه ها باید به طور محکم بر روی زمین نصب شوند. دروازه های قابل حمل تنها موقعی می توانند مورد استفاده قرار گیرد که نیاز فوق را برآورده سازند.

قوانین داوری فوتبال (قانون دوم)

admin بازدید : 3807 سه شنبه 09 دي 1393 نظرات ()

2توپ مسابقه

توپ بازی باید گرد و کُروی باشد و از چرم و یا جنس های مناسب دیگر ساخته شده باشد.

محیط توپ نباید کمتر از 68 سانتی متر و بیش از 70 سانتی متر باشد.

در شروع مسابقه وزن توپ نباید کمتر از 410 گرم و بیشتر از 450 گرم باشد.

فشار توپ در سطح دریا برابر با 6/0 الی 1/1 درصد اتمسفر می باشد. (600 الی 1100 گرم بر سانتی متر مربع)

تعویض توپ ناقص

در جریان مسابقه توپ حالت قانونی خود را از دست داد یا تَرکید:

1- بازی متوقف می شود. 

2- بازی مجدداً با رها کردن توپ جدید از محلی که توپ تغییر شکل داده است شروع می شود. 

3- چنانچه توپ زمانی که بازی در جریان نبوده تغییر شکل داده باشد، ضربه دروازه، ضربه کرنر، ضربات آزاد، ضربه پنالتی و پرتاب اوت، می بایستی مجدداً با ضربه با توپ جدید شروع شود. 

4- توپهای استانداردی که قبل از بازی توسط داور بازدید و در اختیار توپ جمع کن ها قرار می گیرد، می بایستی مورد استفاده قرار گیرد و توپ دیگری بدون اجازه داور استفاده نشود. 

 

تصمیمات برد بین المللی

تصمیم 1

در مسابقات یا رقابتهایی که تحت سرپرستی کنفدراسیون ها برگزار می شود، توپی که مورد استفاده قرار می گیرد، باید دارای یکی از سه مشخصه آرم مشخصه تعیین شده توسط فیفا باشد. فدراسیون های ملی می توانند توپهایی را که دارای یکی از سه آرم تعییین شده باشند، مورد استفاده قرار دهند.

وجود چنین علامتهایی روی توپ مورد استفاده نشان می دهد که با روش های لازم مورد آزمایش قرار گرفته و به تایید رسیده است.

توپ علاوه بر این علامتها، باید حداقل ویژگیهایی که در قانون دوم متذکر شده است را دارا باشد.

 

تصمیم 2

در مسابقات فیفا و مسابقاتی که تحت نظارت و سرپرستی کنفدراسیون ها و فدراسیون های ملی برگزار می شود، هیچ نوع تبلیغ تجاری روی توپ مجاز نیست، بجز آرم بازی ها و علامت تجاری تولید کننده توپ

قوانین داوری فوتبال (قانون سوم)

admin بازدید : 3608 سه شنبه 09 دي 1393 نظرات ()

بازیکنان

مسابقه می بایستی به وسیله دو تیم که تعداد بازیکنان هر تیم نباید بیشتر از 11 نفر باشد و یکی از آنها دروازه بان است، آغاز گردد. اگر تعداد بازیکنان هر تیم کمتر از 7 نفر باشد مسابقه نباید آغاز شود.

رقابتهای رسمی

در مسابقاتی که تحت نظارت و سرپرستی فیفا و کنفدارسیون ها و یا فدراسیون های ملی برگزار می شود حداکثر از 3 بازیکن جانشین می توان استفاده کرد. مقررات مسابقه باید مشخص کند که اسامی چند نفر جانشین باید معرفی شود. در مسابقات بین المللی تعداد بازیکنان ذخیره 3 تا 7 نفر است.

سایر مسابقات

استفاده از بازیکنان جانشین در بازیهای غیر رسمی و دوستانه می تواند بدون محدودیت باشد، به شرط آنکه:

 1. دو تیم در حداکثر تعداد تعویض ها به توافق برسند.

 2. داور قبل از شروع مسابقه از این مسئله آگاه شود.

 3. اگر داور مسابقه قبل از شروع مسابقه از این مسئله مطلع نشود و یا توافقی بین دو تیم حاصل نگردد، بیش از 3 تعویض مجاز نمی باشد.

کلیه مسابقات

در تمامی مسابقات، اسامی بازیکنان اصلی و جانشین می بایستی قبل از شروع مسابقه به داور اطلاع داده شود. اسامی بازیکنان جانشینی که نامشان به داور داده نشده باشد، نمی توانند در مسابقه شرکت کنند.

چگونگی تعویض بازیکنان جانشین

1. داور می بایستی قبل از تعویض، اطلاع داشته باشد.

2. بازیکن جانشین در صورتی می تواند داخل زمین بازی شود، که بازیکن اصلی، زمین را ترک کرده باشد و سپس تنها با علامت داور می تواند وارد شود.

3. بازیکن جانشین در زمان توقف بازی و از خط میانی وارد می شود.

4. زمانی که بازیکن جانشین وارد زمین بازی شود، کار تعویض پایان می یابد.

5. از لحظه ایی که بازیکن جانشین وارد زمین بازی شود، جزو بازیکنان محسوب می شود و بازیکنی که تعویض شده از جرگه بازیکنان خارج می گردد.

6. بازیکنی که قبلاً در بازی بوده و تعویض شده است نمی تواند برای بار دوم وارد بازی شود.

7. کلیه بازیکنان جانشین، چه در بازی شرکت کنند و یا شرکت نکنند تحت اقتدار و اختیار داور خواهند بود.

تعویض دروازه بان

هر یک از بازیکنان با اطلاع داور می توانند جایشان را با دروازه بان عوض کنند. عمل تعویض باید در زمان توقف بازی انجام شود.

تخلفات/ تنبیهات

 اگر بازیکن جانشین بدون اجازه داور وارد زمین بازی شود.

 1. بازی متوقف می شود.

 2. به بازیکن جانشین با نشان دادن کارت زرد، اخطار داده می شود و از او خواسته می شود که زمین بازی را ترک کند.

 3. بازی با رها کردن توپ از محل توقف، مجدداً شروع می شود (دراپ بال).

 

اگر بازیکنی بدون اجازه داور، جایش را با دروازه بان عوض کند:

1. بازی ادامه می یابد.

2. بعد از اینکه توپ از بازی خارج شد، بازیکنان مربوطه با دریافت کارت زرد جریمه خواهند شد.

برای هر گونه نقض مقررات دیگر از قانون، بازیکنان مربوطه با دریافت کارت زرد، اخطار می گیرند.

شروع مجدد بازی

اگر بازی برای دادن اخطار توسط داور متوقف شد، بازی باید با یک ضربه آزاد غیرمستقیم به وسیله بازیکن دسته مقابل و از محل توقف مجدداً شروع شود.

 اخراج بازیکنان جانشین

 1. بازیکنی که قبل از شروع بازی اخراج شود، می تواند جایگزینی از یک بازیکن جانشین داشته باشد.

 2. چنانچه یک بازیکن جانشین قبل از شروع بازی و یا در جریان بازی به دلیل مشخصی از نیمکت بازیکنان جانشین اخراج شد، دیگر نمی توان بازیکن جانشین را به لیست اسامی بازیکنان جانشین اضافه کرد.

 

 تصمیمات برد بین المللی

1. حداقل تعداد بازیکنان در یک تیم، بستگی به نظر فدراسیون های ملی دارد. برد بین المللی معتقد است که اگر تعداد نفرات یک تیم کمتر از هفت نفر باشد، مسابقه نباید ادامه یابد.

2. مربی در حین بازی می تواند از منطقه فنی برای رساندن دستورات فنی به بازیکنان خود استفاده کند، اما باید پس از رساندن دستورات به محل خود باز گردد. مربی و کادر تیم باید درون منطقه فنی و بر روی نیمکت باشند و رفتاری همراه با مسئولیت پذیری داشته باشند.

قوانین داوری فوتبال (قانون چهارم)

admin بازدید : 2916 سه شنبه 09 دي 1393 نظرات ()

وسایل بازیکنان

خطرناک نبودن وسایل

بازیکن نباید از وسایلی استفاده کند که برای خودش و بازیکنان دیگر خطرناک باشد. (بانضمام هرگونه زیورآلات)

وسایل اساسی

وسایل اساسی و اجباری بازیکنان عبارتند از:

1. پیراهن

2. شورت (چنانچه از زیر شورتی گرم، شورت دوچرخه سواری) استفاده شود، می بایستی رنگ آن به رنگ اصلی شورت باشد.

3. جوراب ساق بلند

4. محافظ ساق

5. کفش

بازیکنانی که مجبور به استفاده از عینک می باشند، در صورتی که برای خود بازیکنان و دیگران خطرناک نبوده و تکنولوژی جدید ساخت عینکهای ورزشی را مدنظر قرار گرفته باشد، می توانند از عینک استفاده کنند.

محافظ ساق

 1. کلاً به وسیله جوراب پوشانده شود.

 2. از جنس های مناسب مثل (لاستیک، پلاستیک یا جنس های مشابه) ساخته شود.

 3. محافظت معقولانه ای را فراهم کند.

 دروازه بان ها

 رنگ لباس دروازه بان ها باید از رنگ لباس سایر بازیکنان، داور و کمک داور متمایز باشد.

 تخلفات / تنبیهات:

 برای هرگونه نقض این قانون:

 1. احتیاج نیست که بازی متوقف شود.

 2. داور به بازیکنی که وسائلش ناقص است، دستور می دهد برای کامل نمودن وسایل خود زمین بازی را ترک کند.

 3. بازیکن باید زمانی که توپ در بازی متوقف شده است، زمین بازی را ترک کند، مگر اینکه قبل از توقف و بلافاصله در داخل زمین وسایلش کامل شود.

 4. بازیکنی که برای تکمیل کردن وسایل خود زمین مسابقه را ترک کرده است نمی تواند دوباره و بدون اجازه داور وارد زمین شود.

 5. قبل از ورود مجدد بازیکن به زمین، داور می بایستی وسایل او را کنترل کرده و سپس چنانچه وسایل او منطبق با قانون بود اجازه ورود به وی دهد.

 6. به بازیکن زمانی اجازه ورود مجدد به بازی داده می شود که توپ خارج از بازی باشد.

 7. بازیکنی که زمین بازی را به دلیل تکمیل نمودن وسایل خود ترک می نماید و سپس بدون اجازه داور وارد زمین بازی شود، با نشان دادن کارت زرد به او اخطار داده می شود.

قوانین داوری فوتبال (قانون پنجم)

admin بازدید : 5830 سه شنبه 09 دي 1393 نظرات ()

داور

هر مسابقه به وسیله یک داور اداره می شود. او برای اجرای قوانین، نسبت به مسابقه ای که تعیین شده اقتدار کامل دارد.

قدرت و وظایف داور

1. اجرای قوانین بازی

2. کنترل بازی با همکاری کمک داوران و همچنین در مواردی که با داور چهارم قابل اجرا باشد.

3. اطمینان از قانونی بودن توپ (مطابق قانون 2

4. اطمینان از قانونی بودن وسایل بازیکنان (مطابق قانون 4

5. عمل کردن به عنوان وقت نگهدار و یادداشت کردن نتیجه بازی.

6. داور با تشخیص خود می تواند برای هرگونه نقض مقررات، مسابقه را متوقف یا به حالت تعلیق درآورده یا ختم نماید.

7. توقف، تعلیق یا ختم مسابقه به دلیل وجود هر نوع اشکال که در خارج از زمین اتفاق افتاده باشد.

8. اگر به عقیده داور بازیکنی به شدت آسیب دیده باشد بازی را متوقف کرده و از خارج شدن او از زمین مسابقه اطمینان حاصل می نماید.

9. اگر به عقیده داور، آسیب دیدگی بازیکن جزئی باشد، داور بازی را باید ادامه دهد تا توپ از بازی خارج گردد.

10. چنانچه بازیکنی از زخمش خون جاری شود، داور می بایستی از خروج او به بیرون زمین اطمینان حاصل نماید و بازیکن تنها موقعی می تواند با علامت داور به بازی برگردد که خونریزی او قطع شده باشد.

11. اگر بر روی تیمی خطایی صورت گرفت، داور باید قبل از دادن اخطار به تیم مقابل، فرصت استفاده (آوانتاژ) از موقعیت را به تیم بدهد، ولی چنانچه فرصت مذکور نتیجه ای نداد، داور باید خطای اصلی را جریمه کند.

12. اگر بازیکنی در یک زمان مرتکب بیش از یک خطا شد، داور باید او را برای خطای شدیدتر تنبیه کند.

13. چنانچه بازیکنان خطایی که قابل اخطار و یا اخراج است را مرتکب شوند، لزومی ندارد که داور فوراً به این عمل اقدام نماید و می تواند زمانی که توپ از بازی خارج شد به این کار عمل نماید.

14. عمل کردن با نظر کمک داوران، روی حوادثی که خود، آنها را ندیده است.

15. شروع مجدد بازی بعد از هر توقف.

16. مطمئن شود که شخصی بدون اجازه وارد زمین بازی نشود.

17. تهیه گزارش مقتضی و دادن اطلاعات لازم از موارد انضباطی بازیکنان یا مسئولان تیم و حوادث دیگر که قبل، در جریان و بعد از مسابقه اتفاق افتاده است.

18. داور می تواند مسئولین رسمی تیم را که رفتار غیرمسئولانه دارند، با تشخیص و صلاحدید خود از زمین بازی و اطراف آن به خارج هدایت نماید.

تصمیمات داور

تصمیمات داور در حقیقت در ارتباط با بازی،‌نهایی می باشد. داور تنها زمانی می تواند تصمیم خود را روی حوادث تغییر دهد که این تصمیم به نظر او و کمک داور نادرست بوده و بازی مجدداً آغاز نشده باشد.

قوانین داوری فوتبال (قانون ششم)

admin بازدید : 2230 سه شنبه 09 دي 1393 نظرات ()

کمک داوران

دو کمک داور تعیین می گردند، که وظایف آنان تابع داور است و می بایست به داور نشان دهند:

1. چه زمانی تمام توپ از زمین خارج شده است.

2. کدام تیم باید ضربه دروازه، ضربه کرنر یا پرتاپ توپ اوت را انجام دهد.

3. وقتی که بازیکنی باید به خاطر استفاده از موقعیت آفساید جریمه شود.

4. زمانی که تعویض درخواست می شود.

5. وقتی که خطا یا هر حادثه دیگری دور از چشم داور روی دهد.

6. وقتی خطایی روی دهد و کمک داوران به صحنه نزدیکتر از داور باشند (این مسئله شامل موارد خاص و خطاهای درون محوطه جریمه نیز می شود.)

7. وقتی در ضربات پنالتی دروازه بان قبل از زدن ضربه به طرف جلو حرکت کرده باشد و یا توپ از خط گذشته باشد.

کمک کردن (همکاری)

کمک داوران می توانند برای کنترل بازی بر طبق قوانین فوتبال به داور کمک کنند. در موارد خاص کمک داور می تواند وارد زمین بازی شود و به داور برای کنترل فاصله 15/9 متر کمک کند. در صورت دخالت ناروا و غیرضروری یا برخورد نامناسب، داور، کمک داور را برکنار نموده و گزارش مقتضی را ارسال خواهد کرد.

قوانین داوری فوتبال (قانون هفتم)

admin بازدید : 1459 سه شنبه 09 دي 1393 نظرات ()

مدت بازی

مدت بازی شامل دو وقت مساوی چهل و پنج دقیقه ایی می باشد. مگر اینکه طور دیگری بین داور و دو تیم موافقت به عمل آید.

هر نوع توافق در مورد تغییر زمان بازی (برای مثال کاهش دادن زمان هر نیمه به 40 دقیقه به دلیل کمی نور) باید قبل از آغاز بازی و با رعایت مقررات رقابتها مشخص شود.

 

زمان بین دو نیمه

بازیکنان حق استفاده از مدتی جهت استراحت بین دو نیمه بازی را دارند. زمان استراحت بین دو نیمه نباید بیشتر از 15 دقیقه باشد. مقررات مسابقات، باید مدت استراحت بین دو نیمه را مشخص کند. مدت استراحت بین دو نیمه، تنها با موافقت داور می تواند تغییر کند.

 

افزودن وقتهای تلف شده

این افزایش شامل تمام زمانهای تلف شده و به علت زیر صورت می گیرد:

1. تعویض ها

2. تشخیص بازیکنان آسیب دیده

3. انتقال بازیکنان آسیب دیده از زمین بازی به خارج برای مداوا

4. وقتهای تلف شده

5. هر علت دیگر

6. افزودن وقتهای تلف شده به تشخیص داور می باشد.

ضربه پنالتی

اگر یک ضربه پنالتی، در پایان هر نیمه یا پایان وقت اضافی اتفاق بیفتد، اجازه داده می شود که ضربه پنالتی زده شود.

با مشخص شدن نتیجه ضربه پنالتی مسابقه تمام می شود.

وقت اضافی

مقررات مسابقات می تواند بر طبق شرایط مندرج در قانون 8 (آغاز و آغاز مجدد بازی) دو وقت مساوی برای مسابقه منظور کند.

 تعطیل شدن مسابقه

اگر مسابقه ایی تعطیل شود، مجدداً برگزار می شود، مگر اینکه مقررات مسابقات طور دیگری تصویب شده باشد.

قوانین داوری فوتبال (قانون هشتم)

admin بازدید : 2964 سه شنبه 09 دي 1393 نظرات ()

شروع و شروع مجدد بازی

مقدمات

1. با قرعه کشی به وسیله سکه مشخص می گردد که کدام تیم در نیمه اول به کدام دروازه حمله نماید (برنده سکه)

2. تیم دیگر ضربه شروع مسابقه را خواهد زد.

3. تیم برنده قرعه، ضربه آغاز را در نیمه دوم خواهد زد.

4. در نیمه دوم مسابقه، تیم ها زمین ها را تعویض کرده و به دروازه مقابل حمله می کنند.

ضربه شروع

ضربه شروع روشی برای شروع مجدد بازی محسوب می شود:

1. در آغاز مسابقه

2. بعد از به ثمر رسیدن هر گل

3. در شروع نیمه دوم مسابقه

4. در شروع هر نیمه وقت اضافی (در صورت داشتن وقت اضافی)

چنانچه ضربه شروع بازی مستقیماً وارد دروازه شود گل محسوب می گردد.

چگونگی شروع مسابقه

1. تمام بازیکنان در نیمه زمین متعلق به خود قرار می گیرند.

2. بازیکنان دسته مقابل شروع کننده بازی، باید حداقل 15/9 متر از توپ فاصله گرفته تا توپ در بازی قرار گیرد.

3. توپ  به صورت ثابت روی نقطه مرکزی قرار می گیرد.

4. داور با سوت علامت می دهد.

5. وقتی که به توپ ضربه زده شد و به طرف جلو حرکت کرد، در بازی خواهد بود.

6. زننده ضربه برای بار دوم نمی تواند با توپ بازی کند، مگر اینکه توپ به وسیله بازیکن دیگری لمس شود.

7. بعد از به ثمر رسیدن گل، ضربه شروع باید به وسیله تیمی که گل دریافت کرده زده شود.

تخلفات / تنبیهات

اگر زننده ضربه، قبل از اینکه توپ به وسیله بازیکن دیگری لمس شود، برای بار دوم با توپ بازی کند:

1. یک ضربه آزاد غیرمستقیم به نفع تیم مقابل از محلی که نقض مقررات صورت گرفته زده می شود.

2. برای هرگونه نقض دیگر ضربه شروع، ضربه شروع تکرار می شود.

رها کردن توپ (دراپ بال)

رها کردن توپ روشی برای شروع مجدد بازی بعد از هر توقف موقت می باشد. آن در زمانی است که توپ در بازی باشد و مسابقه به هر علتی که در قانون پیش بینی نشده است قطع گردد.

چگونگی رها کردن توپ

داور توپ را از محلی که قبلاً متوقف شده، به زمین رها می کند، بازی مجدداً موقعی شروع می شود که توپ زمین را لمس نماید.

رها کردن مجدد توپ

1. اگر قبل از اینکه توپ با زمین برخورد کند، به وسیله بازیکنی لمس شود.

2. اگر توپ، بعد از برخورد با زمین و بدون تماس با بازیکنان، به خارج از زمین بازی برود.

مقررات ویژه

1. یک ضربه آزاد که به نفع دسته مدافع و در داخل محوطه دروازه اعلام می گردد، از هر قسمت داخل محوطه دروازه می تواند زده شود.

2. یک ضربه آزاد غیرمستقیم که به نفع دسته حمله کننده در داخل محوطه دروازه حریف اعلام می شود. از روی خط محوطه دروازه که موازی با خط دروازه و نزدیک به محل خطا، زده می شود.

3. بعد از اینکه بازی به طور موقت در داخل محوطه دروازه قطع گردید، بازی با عمل رها کردن توپ از روی خط محوطه دروازه و نزدیک به محل توقف توپ مجدداً شروع می شود.

قوانین داوری فوتبال (قانون نهم)

admin بازدید : 3043 سه شنبه 09 دي 1393 نظرات ()

1توپ خارج از بازی

 توپ خارج از بازی است زمانی که:

1. تمام توپ از روی خط دروازه یا خط طولی از روی زمین یا هوا عبور کند.

2. بازی به وسیله داور متوقف شده باشد.

توپ در داخل بازی

توپ در همه اوقات داخل بازی است و همچنین شامل وقتی که:

1. توپ در اثر برخورد به تیرهای دروازه یا تیرک پرچم گوشه برگشت کند و در داخل زمین بازی باقی بماند.

2. توپ در اثر برخورد به داور یا کمک داور، موقعی که آنها داخل زمین بازی هستند به زمین بازی برگردد.

تعداد صفحات : 2

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 85
 • کل نظرات : 32
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 6
 • آی پی امروز : 35
 • آی پی دیروز : 58
 • بازدید امروز : 253
 • باردید دیروز : 124
 • گوگل امروز : 7
 • گوگل دیروز : 14
 • بازدید هفته : 940
 • بازدید ماه : 3,146
 • بازدید سال : 41,029
 • بازدید کلی : 719,229